اهمیت آنالیز و جمع آوری اطلاعات در طراحی

آنالیز موضوع برای درک بهتر آن جهت طراحی در هر زمینه ای الزامی است. این اطلاعات فرم ، رنگ و قالب هر طرحی را تعیین میکنند. همچنین این اطلاعات روند طراحی را افزایش میدهند. چرا که با شناخت بهتر تغییرات و درک بهتر مسیر طراحی بهتر خواهد بود.

 

نحوه جمع آوری اطلاعات در اهمیت انجام سفارش طراحی :

جمع آوری اطلاعات از موضوع فعالیت از طریق بریف های ارسالی از طرف کومو مارکت صورت میگیرد. به دلیل اهمیت بالای این سوالات جواب های کوتاه و دقیق میتواند تأثیر زیادی بر روند طراحی این سفارش ها به خصوص طراحی لوگو و هویت بصری داشته باشد. لذا توصیه و تأکید کومو مارکت بر توجه به جواب این سوألات است.

با برسی جواب های بریف های ارسالی توسط مراجعین ، ما میتوانیم طرحی اختصاصی را برای شما ارسال نماییم.

اهمیت اتود بر اساس اطلاعات در طراحی

به طور کلی اتود ها با استفاده از اطلاعات بدست آمده از بریف های ارسالی توسط کارشناسان مربوطه کومو مارکت تهیه میشوند. لذا اطلاعات ارسالی در تعیین فرم آنها نقش بسیار مهمی دارد.

اتود چیست : 

اتود طرحی ساده از فرم کلی یک موضوع مورد طراحی میباشد. معمولا در برخی از موارد مانند طراحی لوگو آرم و آیکون ها استفاده از اتود برای رسیدن به یک طرح دقیق الزامی است. از این رو طراحی این طرح ساده بسیار با اهمیت است. چرا که فرم تکمیلی یک طرح را تعیین میکند.

علت طراحی اتود در انجام سفارش :

علت طراحی اتود سهولت در انجام سفاش های طراحی مانند لوگو میباشد. اتود ها سرعت بیشتر در عملکر در کنار فهم کلی از انجام طراحی یک موضوع را میدهند. به طور کلی طراحی اتود برای درک بهتر فرم و شیپ کالر مورد استافده قرار میگیرد. 

اهمیت پیاده سازی اتود اولیه در طراحی

پیاده سازی و اجرای سفارش طراحی بر عموما بر اساس اتود های انجام شده صورت میگیرد. همان طور که گفته شد ،اتود ها به طراح دید مناسبی از طرح را میدهند. اجرای بر اساس اتود ها نتیجه را بهبود داده و در زمان صرفه جویی میکند. طرح نهایی به هدف موضوع دقیق تر بوده و از نظر بصری به فرم مورد نظر ارتباط عمیق تری خواهد داشت.

به طور کلی طرح های انجام شده توسط کومو دارای اتود های قوی بر مبنای اطلاعات بدست آمده از موضوع فعالیت بوده است. از طرفی هم اتود ها روند طراحی و پیاده سازی یک طرح را نشان میدهند. لذا در کومو مارکت اتود ها همراه با شناسنامه طرح برای مراجعین ارسال میشود.