رتکیب بندی در طراحی گرافیک

ترکیب بندی در طراحی

ترکیب بندی در طراحی گرافیک فرآیند سازماندهی و چیدمان محتوا و عناصر مختلف در یک طرح واحد است به نحوی که خواندن، درک و جذب آنها آسان باشد. در این مطلب به صورت خلاصه به بررسی جنبه های این ویژگی در طراحی گرافیک میپردازیم.

ترکیب بندی در طراحی گرافیک

مورد بسیار با اهمیتی که باید در ترکیب بندی در طراحی گرافیک بدانیم، عناصر اصلی یک طرح است. در واقع چه در طراحی لوگو و چه در طراحی پست اینستاگرام ، یک طرح گرافیکی شامل یکسری از عناصر پایه بوده که باید برای ایجاد یک فرم مناسب، آن ها را بدانید. عناصر اصلی طراحی گرافیکی شامل متن، تصاویر، اشکال، رنگ ها و خطوط است. این عناصر باید به گونه ای منطقی و جذاب چیده شوند تا توجه بینندگان را جلب کرده و آنها را به سمت اطلاعات کلیدی سوق دهد.

در اینجا چند اصل و دستورالعمل برای ترکیب عناصر در طراحی گرافیک آورده شده است:

تعادل در ترکیب بندی در طراحی گرافیک

باید بین عناصر مختلف در طرح تعادل وجود داشته باشد. با توزیع یکنواخت و هماهنگ عناصر در فضای موجود می توان به تعادل دست یافت.

یکنواختی

باید بین عناصر مختلف در طرح هماهنگی وجود داشته باشد، مانند استفاده از رنگ ها، خطوط و اشکال یکسان در همه عناصر.

کنتراست در ترکیب بندی در طراحی گرافیک

تضاد در رنگ، اندازه و شکل را می توان برای برجسته کردن برخی از عناصر و متمایز کردن آنها از بقیه استفاده کرد.

جهت گیری

چشم باید با استفاده از چیدمان منطقی و استفاده از عناصر برجسته مانند عناوین و تصاویر به عناصر اصلی طرح معطوف شود.

سادگی

طرح باید ساده و قابل خواندن و درک باشد. از عناصر اضافی غیر ضروری باید اجتناب شود.

چیدمان

موارد باید به صورت منطقی و متوالی چیده شوند، مانند قرار دادن سرفصل ها در بالا و محتوای مفصل در زیر.

ساختار

طرح باید به بخش ها و قسمت های مختلف تقسیم شود تا محتوا سازماندهی شود و ساختارمندتر و خواناتر شود.

استفاده مناسب از رنگ ها

رنگ ها باید به طور مناسب و پیوسته برای جلب توجه و ارتقای معنایی که باید منتقل شود استفاده شوند.

استفاده مناسب از فونت ها

باید از فونت های مناسب و واضح برای سهولت خواندن و فهم متن استفاده شود.

آزمایش و اصلاح

ترتیبات مختلفی از عناصر باید آزمایش و اصلاح شوند تا ترکیب طراحی ایده آل به دست آید. با رعایت این اصول، طراحان گرافیک می توانند طرح هایی را ایجاد کنند که جذاب و قابل خواندن و درک باشند. باید زمان کافی برای تجزیه و تحلیل و سازماندهی عناصر مختلف در طراحی صرف شود تا از تناسب کامل اطمینان حاصل شود.

برای مطالعه بیشتر ...