تفاوت های طراحی لوگو حرفه ای در مقابل طرح های غیرحرفه ای

تفاوت های طراحی لوگو حرفه ای :

  1. Home
  2. »
  3. آموزش طراحی
  4. »
  5. تفاوت های طراحی لوگو حرفه ای :

با اینکه هزینه یک نشان مناسب بالاتر است اما تفاوت های طراحی لوگو حرفه ای بسیار حائز اهمیت است. شاید یک طرح ساده برای یک و منظم کارایی بسیار بیشتری نسبت به یک طرح پیچیده داشته باشد. از طرفی ممکن است یک لوگو مسکات (طراحی نشان با استفاده از بخشی از یک کاراکتر)  با جزئیات بیشتر از تأثیر گذاری بیشتری برای فعالیت داشته باشد. انتخاب این نوع و انتخاب مسیر توسط یک طراحی لوگو حرفه ای امکان پذیر است. در این مطلب جهت بررسی موارد مهم در طراحی نشان حرفه ای و اصولی توضیحاتی داده شده است.

استفاده از رنگ های مناسب :

طراحان لوگو حرفه ای، با توجه به شخصیت و هویت شما، می توانند رنگ های مناسب را برای لوگوی شما انتخاب کنند. آنها با توجه به رنگ های مناسب، می توانند لوگویی جذاب و شخصیتی برای شما طراحی کنند. در عین حال، طراحان غیر حرفه ای ممکن است از رنگ های نامناسب و یا ترکیبات نامناسب استفاده کنند و به همین دلیل، لوگوی شما به کیفیت پایینی ختم شود.

استفاده از فونت های مناسب :

طراحان لوگو حرفه ای، با توجه به شخصیت و هویت شما، می توانند فونت های مناسب را برای لوگوی شما انتخاب کنند. آنها با توجه به فونت های مناسب، می توانند لوگویی جذاب و شخصیتی برای شما طراحی کنند. در عین حال، طراحان غیر حرفه ای ممکن است از فونت های نامناسب و یا ترکیبات نامناسب استفاده کنند و به همین دلیل، لوگوی شما به کیفیت پایینی ختم شود.

مطابقت با استانداردهای بین المللی :

طراحان لوگو حرفه ای، با رعایت استانداردهای بین المللی، لوگو های حرفه ای و قابل قبولی را برای شما طراحی می کنند. آنها با توجه به استانداردهای بین المللی، می توانند لوگو هایی را طراحی کنند که با قوانین و مقررات بین المللی سازگاری دارند. در عین حال، طراحان غیر حرفه ای ممکن است از استانداردهای بین المللی غافل باشند و به همین دلیل، لوگوی شما به کیفیت پایینی ختم شود.

قابل استفاده در تمامی رسانه ها :

طراحان لوگو حرفه ای، با توجه به نیازهای شما، لوگو هایی را طراحی می کنند که در تمامی رسانه ها قابل استفاده باشند. آنها با توجه به نیازهای شما، می توانند لوگو هایی را طراحی کنند که در تمامی رسانه ها قابل استفاده باشند. در عین حال، طراحان غیر حرفه ای ممکن است لوگو هایی را طراحی کنند که در برخی رسانه ها قابل استفاده نباشند و به همین دلیل، لوگوی شما به کیفیت پایینی ختم شود.

قابلیت تغییر :

طراحان لوگو حرفه ای، با توجه به نیازهای شما، لوگو هایی را طراحی می کنند که در صورت نیاز، قابل تغییر باشند. آنها با توجه به نیازهای شما، می توانند لوگو هایی را طراحی کنند که در صورت نیاز، قابل تغییر باشند. در عین حال، طراحان غیر حرفه ای ممکن است لوگو هایی را طراحی کنند که در صورت نیاز به تغییر، قابل تغییر نباشند و به همین دلیل، لوگوی شما به کیفیت پایینی ختم شود.

قابلیت شناسایی به عنوان یکی از مهمترین تفاوت های طراحی لوگو حرفه ای

در طراحی لوگو حرفه ای، با توجه به نیازهای شما، لوگو هایی را ایجاد می کنند که قابل شناسایی باشند. آنها با توجه به نیازهای شما، می توانند لوگو هایی را طراحی کنند که قابل شناسایی باشند. در عین حال، طراحان غیر حرفه ای ممکن است لوگو هایی را طراحی کنند که قابل شناسایی نباشند و به همین دلیل، لوگوی شما به کیفیت پایینی ختم شود.

هزینه در مقابل ارزش طراحی لوگو حرفه ای :

طراحی لوگو حرفه ای، ممکن است هزینه بیشتری داشته باشد، اما ارزش آن برای شما بسیار بیشتر است. در عین حال، طراحی لوگو غیر حرفه ای، ممکن است هزینه کمتری داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی تواند با کیفیت و ارزش یک لوگو حرفه ای برابری کند.

نتیجه گیری :

در نهایت، طراحی یک لوگو حرفه ای، بسیار مهم و حائز اهمیت است. با توجه به تفاوت های طراحی لوگو حرفه ای و غیر حرفه ای، بهتر است که در صورت نیاز به طراحی لوگو، به یک طراح حرفه ای مراجعه کنید تا لوگوی حرفه ای و جذابی را برای خود طراحی کنید.

برای مطالعه بیشتر ...