خدمات طراحی کارت ویزیت

در این بخش از خدمات طراحی کارت ویزیت میتوانید نمونه کار های انجام شده در این بخش را مشاهده نمایید. طراحی های انجام شده در بخش سفارش های کارت ویزیت در گروه کومو مارکت با توجه به فعالیت شما تنظیم میشوند. فرم ، ترکیب بندی به همراه ترکیب رنگ همه به موضوع فعالیت در طراحی ارتباط دارند. البته این موضوع تنها محدود به این زمینه نمیشود. شناخت موضوع فعالیت در تمامی زمینه های طراحی برای موراد خدماتی و تجاری بسیار اهمیت دارد. این مورد به خصوص در سفارش طراحی لوگو بسیار مهم میباشد. از این رو به طور کلی فرم ، رنگ ، فونت و همه عناصر بصر داخل یک کارت ویزیت باید با شخصیت و فضای فعالیت مورد نظر هماهنگ باشد. لذا معمولا به عناصر موجب در لوگو و به خصوص رنگ بندی آن در کارت ویزیت ها مورد استفاده قرار میگرد. در زیر برخی از نمونه کار های طراحی کارت ویزیت توسط تیم کومو مارکت جهت نمایش قرار داده شده است.

نمونه کار های طراحی کارت ویزیت :

نکات مهم در انجام سفارش کارت ویزیت :

نکات بسیاری در خصوص انجام سفارش های کارت ویزیت وجود دارد. یکی از موارد مهم توجه به رنگ و فرم در یک کارت ویزیت است. معمولا باید رنگبندی و فرم متناسب با لوگو و یا هویت بصری یک موضوع تنظیم شود. کارت ویزیت یکی از قلمرو های بصری یک موضوع فعالیت بوده و با تنظیم درست رنگ و فرم در آن میتوان به درک بهتر موضوع و شناخت سریعتر مخاطبین موضوع فعالیت کمک کرد. مورد دیگر سادگی است. این مورد که با کاهش المان های بصری صورت میگیرد باعث کاهش مقدار اطلاعات بصری شده که در نهایت با تنظیم جایگاه درست عناصر بصری میتوان چشم انسان را متمرکز به موضوعات اصلی در لوگو کرد. همچون تمامی موارد مرتبط با طراحی ، انسجام بصری نیز از موارد مهم در خصوص انجام سفارش طراحی کارت ویزیت میباشد. با استفاده از ارتباط بین عناصر بصری به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انسجام شکل میگیرد. به طور کلی نوع خطوط ، تقارن ، تشابه، رنگبندی ، تکرار  و برخی موارد دیگر بروی انسجام تأثیر میگذارند.

اهمیت سفارش کارت ویزیت :

سفارش کارت ویزیت برای برقراری ارتباط با مخاطبین فعالیت شما بسیار ارزشمند است. در واقع این مورد مهمترین کاربرد آن میباشد. با این حال توجه به فرم و رنگ در این لوگو اهمیت زیادی در جذب مخاطبین دارد. در شرایطی که مخاطبین شما هیچ ذهنیت قبلی از یک عملکرد یک فعالیت نداشته باشند، با یک طراحی صحیح میتوان حتی تا حدی اعتماد مخاطب مورد نظر را به خود جلب کرد. از طرفی دارا بودن یک کارت ویزیت یک راه سریع برای انتفال پل های ارتباطی شما به مخاطبینتان خواهد بود/ شما نمیتوانید شماره و آدرس فعالیت خود را به صورت لفظی به مخاطبین خود بگویید. این در حالی است که در یک طرح مناسب میتوان هم “شناخت محیط فعالیت مورد نظر” ( استفاده از رنگ و فرم متناسب با موضوع فعالیت شما برای درک بصری نسبی از یک فعالیت خاص ) به همراه “راه های ارتباطی به آن” را در سریع ترین شکل ممکن به مخاطب داد. از این رو میتوان گفت که حتی اهمیت سفارش کارت ویزیت حتی فرا تر از ایجاد یک پل ارتباطی است.