منظور از موضوع فعالیت همان حیطه کاری فعالیت فرد ، ارگان و شرکت های مراجعه کننده میباشند. به طور کلی شناخت موضوع فعالیت در انجام طراحی لوگو ، بنر های سایت ، محتوای بصری شبکه های اجتماعی و… در خصوص ایجاد هویت بصری بسیار با اهمیت است. این مورد باعث ایحاد یک محیط منسجم خواهد شد. انسجام در هر طرح بصری از موارد با اهمیت محسوب میشود. 

اهمیت انسجام در طراحی :

انسجام در طرحی باعث ایجاد ارتباط عمیقتر با بیننده میشود. لذا ایجاد انسجام در هنگام انجام خدمات طراحی دارای اهمیت زیادی است. توجه به آن در هنگام انجام خدمات طراحی به خصوص در عرصه ها خدماتی به دلیل نیاز به ارتباط بالا کاربرد زیادی دارد. البته انسجام در طراحی بر هویت بصری نیز کاربرد زیادی دارد.

تأثیر شناخت موضوع فعالیت در انسجام یک طرح :

به صورت کلی انجام خدمات طراحی اصولی و تخصصی بر اساس اطلاعات بدست آمده از موضوع فعالیت مورد نظر صورت میگیرد. به دلیل اینکه شناخت کامل یک موضوع فعالیت کمک زیادی به افزایش انسجام یک طرح میکند. از طرفی انسجام یک طرح در صورتی که از فرم ها و رنگ های مناسب در بخش های مختلف یک موضوع طراحی استفاده شود ، به هویت بصری موضوع مورد بحث کمک بزرگی میکند. خود موضوع انسجام برای طراحی به خصوص در طراحی نشان  ارتباط بین اجزا از طریق انتخاب صحیح قالب فرم صورت میگیرد. و خود قالب ها نیز بستگی به دسته بندی موضوع فعالیت دارد. که در انتها شناخت موضوع فعالیت در انسجام یک طرح نقش پر رنگی خواهد داشت

متن *

سایت کومو مارکت در انجام طراحی خود از افراد با تجربه استفاده میکند. کیفیت طرح های انجام شده را میتوانید در بخش نمونه کار های طراحی مشاهده نمایید. تخصص طراحان کومو در یک زمینه به خصوص مترکز است. لذا این مورد باعث شده با قوانین و اصول آن به خوبی آشنا باشند. شناخت این موارد باعث کیفیت بالا در کنار سهولت در انجام سفارش های طراحی ما شده است.

از طرفی به دلیل دقت در انجام سفارش های طراحی کارایی و کاربرد این موارد بالاتر خواهد بود. به خصوص در طراحی نشان که این مورد یکی از نکات با اهمیت میباشد. کارایی شامل مواردی است که طرح قابلیت استفاده در شرایط مختلف را داشته باشد. برای مثال یک لوگو باید نیاز های یک برند را جهت استفاده به صورت های مختلف به صورت برجسته ، در حالت چاپی ، به صورت سه بعدی و… داشته باشد.

بنر تماس با ما کومو مارکت